ความรู้สึกที่ได้ไปครั้งนี้ รู้สึกว่าประทับใจในหลายๆอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นที่พัก, เพื่อนที่บ้าน เพื่อนที่ทำงานทุกคนน่ารักกันมากช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นความประทับใจที่ไม่มีวันลืม และได้พัฒนาภาษาอังกฤษขึ้นจากที่ภาษาแย่มากก่อนไปกลัวจะอยู่ไม่ได้เพราะพูดไม่ได้เลย แต่พอไปอยู่จริงๆได้ซึมซับได้ใช้ภาษาทุกวันกับกลายเป็นความเคยชินและสามารถสื่อสารได้ในระดับนึง  สิ่งที่ได้รับกลับมาอีกอย่างคือความมีระเบียบวินัยต่อตนเอง เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นตรงต่อเวลามีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นรู้จักวางแผนในอนาคต

พี่ๆ I Happy ดูแลกันดีมากรู้สึกเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกันช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันสามเดือนเต็มนั้นมีความผูกพันกันเป็นอย่างมากเจอกันทุกวันปรึกษาเรื่องต่างๆกันจนกลายเป็นสนิทสนมกันอย่างลงตัวชื่อร้านที่ทำ alvin’s island ภายในร้านขายเสื้อผ้าและขายของฝาก เป็นร้านใหญ่ของที่นี้ ผู้จัดการหน้ารักและใจดีมากๆ เพื่อนร่วมงานทุกคนเป็นกันเองสนุกเฮฮา รู้สึกทำงานไม่มีความกดดันช่วยเหลือซึ้งกันและกัน ทุกวันนี้ที่กลับมายังได้ติดต่อเพื่อนที่นู้นอยู่เลย ทุกคนน่ารักมากและฉันก็หลงรักที่นี้เช่นกัน  Panama City Beach Florida

iHappy Education

บริหารงานโดยพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิต, ศึกษา และทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศอื่น ๆ บวกกับ Life Style ที่ชอบการเดินทางและใช้ชีวิตโดยการท่องเที่ยวไปในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

Facebook Page