ประสบการณ์ดี ๆ ของน้องอิน ทำงานที่ Boudin Bakery ใน San Francisco จากมหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ค่ะ

iHappy Education

บริหารงานโดยพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิต, ศึกษา และทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศอื่น ๆ บวกกับ Life Style ที่ชอบการเดินทางและใช้ชีวิตโดยการท่องเที่ยวไปในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

Facebook Page