ประสบการณ์ดี ๆ ของน้องกิฟท์น้องแพร ทำงานที่ Everly Hill and Liberty ใน New York จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นปีที่ 4 ค่ะ

ประสบการณ์ดี ๆ ของน้องกิฟท์น้องแพร ทำงานที่ Everly Hill and Liberty ใน New York จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นปีที่ 4 ค่ะ

iHappy Education

บริหารงานโดยพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิต, ศึกษา และทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศอื่น ๆ บวกกับ Life Style ที่ชอบการเดินทางและใช้ชีวิตโดยการท่องเที่ยวไปในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

Facebook Page