รายละเอียดโครงการ Work Holiday Canada

Work Holiday in Canada

โครงการ Work Holiday in Canada คืออะไร

เป็นโครงการฝึกงานภายในประเทศแคนนาดาเป็นระยะเวลา 12 เดือน ในแทบตะวันตกของประเทศแคนนาดาซึ่งเป็นเมืองที่ดีที่สุดบนรีสอร์ทในเมือง Vancouver โครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับวิทยาลัยทุกสาขาในประเทศ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ พร้อมกับเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆกับเพื่อนร่วมงานต่างชาติ รวมไปถึงและเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนร่วมงาน

ข้อมูลโครงการ

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 12 เดือน
ค่าตอบแทนอยู่ในระหว่าง $10.75 – $12/ชั่วโมง ระยะการทำงาน 12 เดือน
ชั่วโมงการทำงานอยู่ในระหว่าง 36-40 ชั่วโมง ต้อสัปดาห์

สิ่งที่จะได้รับ

 • ได้รับค่าตอบแทนอยู่ในระหว่าง $10.75-12/ ชั่วโมง
 • ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อนใหม่ ๆ
 • ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติ
 • ได้พัฒนาภาษาอังกฤษ สามารนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ประเภทและลักษณะงาน

 • Waiter
 • Busser
 • Room Attendant
 • Line Cook
 • Cashier
 • Rental Shop Clerk
 • Host/Hostess
 • Bartender
 • Counter Attendant
 • Kitchen Helper

 

สถานที่ทำงาน
เมือง Vancouver หรือรีสอร์ทชั้นนำของประเทศแคนนาฝั่งตะวันตก

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • อายุระหว่าง 18-35 ปี
 • มีระดับภาษาปานกลางขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทัศนคติดีสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกใบสมัครกับทางสำนักงาน iHappy หรือทางอีเมลล์ ihappyeducation@gmail.com
 • ยืนยันชำระค่าเข้าร่วมโครงการจำนวน 10,000บาท
 • ส่ง Resume
 • สำเนา Passport
 • สัมภาษณ์กับทางองค์กรในประเทศแคนนาดา หากสัมภาษณ์ผ่าน ผู้สมัครเข้าร่วมรายการจะต้องตอบรับการเข้าฝึกงานทันที และต้องชำระค่าเข้าร่วมโครงการในส่วนที่เหลือ และค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่า
 • เตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่า
 • ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

สามารสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

iHappy Contact: 097– 936 – 9942, 097–92 –5699, 098–969–9963, 088–159–6569
Email : ihappyeducation@gmail.com

iHappy Education

บริหารงานโดยพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิต, ศึกษา และทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศอื่น ๆ บวกกับ Life Style ที่ชอบการเดินทางและใช้ชีวิตโดยการท่องเที่ยวไปในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

Facebook Page