ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ Work and Travel in USA 2020

Promotion เมื่อสมัครภายในเดือน ตุลาคม 2562 เท่านั้น

1. ค่าสมัคร 5,900บาท  Non-Refundable ทุกกรณี ชำระเมื่อตัดสินในเข้าร่วมโครงการกับบริษัท ฯ
2. ค่าโครงการงวดที่ 1  จำนวน 12,000บาท เป็นค่ายืนยันการจองงานและต้องชำระก่อนสัมภาษณ์งาน
(Non – Refundable ทุกกรณี ยกเว้น หากผู้สมัคร สัมภาษณ์งานไม่ผ่าน 1 ครั้ง และไม่ต้องการสัมภาษณ์งานใด ๆ จากองค์กรอื่นๆ  อีก จะได้รับเงินคืนได้จำนวน 6,000บาท
หากผู้สมัคร สัมภาษณ์งานไม่ผ่านในครั้งที่ 2 และไม่ต้องการสัมภาษณ์งานใด ๆ จากองค์กรอื่น ๆ     อีก จะได้รับเงินคืนได้จำนวน 3,000บาท)
3. ค่าโครงการงวดที่เหลือ ตามโปรโมชั่น ณ ที่สมัคร เช่น ชำระค่าโครงการที่เหลือจำนวน 41,900บาท เมื่อผู้สมัครได้สมัครโปรโมชั่นในเดือสิงหาคม 2019 (ชำระภายใน 7-14 วัน ภายหลังจากได้รับการยืนยันงานเรียบร้อยแล้ว)
4. ค่าวีซ่า และ Sevis Fee ราคา 8,500- 9,000บาท
5. ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกงาน Premium Jobs และ Super Premium Jobs

ค่าโครงการในการเลือกงาน Premium Jobs  ชำระเพิ่มเติม  4,000 บาท จากปกติ 5,000 บาท (ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน 1,000บาท)-
ค่าโครงการในการเลือกงาน Super Premium ชำระเพิ่มเติม 9,000 บาท จากปกติ 10,000 บาท (ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน  1,500บาท)
ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวม Pocket Money และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในระหว่างทีอยู่ที่อเมริกา โดยผู้สมัคร ควรมีเงินสำรองจ่ายอย่างน้อย $1,000 (เช่นค่าเดินทางด้วย Taxi, Shuttle Bus, Greyhound Bus ค่ามัดจำบ้าน และค่าที่พัก, ค่าอาหาร ซึ่งค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปในแต่ละงาน)

iHappy Education

บริหารงานโดยพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิต, ศึกษา และทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศอื่น ๆ บวกกับ Life Style ที่ชอบการเดินทางและใช้ชีวิตโดยการท่องเที่ยวไปในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

Facebook Page