ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ Work and Travel in USA 2020
Promotion เมื่อสมัครภายในเดือน  มกราคม 2563 เท่านั้น

1. ค่าสมัคร 5,900บาท  Non-Refundable ทุกกรณี ชำระเมื่อตัดสินในเข้าร่วมโครงการกับบริษัท ฯ

2. ค่าโครงการงวดที่ 1  จำนวน 12,000บาท เป็นค่ายืนยันการจองงานและต้องชำระก่อนสัมภาษณ์งาน (ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าโครงการงวดที่ 1 หากเป็นงานที่ทางองค์กรหรือทางนายจ้างจะมาจัด Job Fair ที่ไทย)
-(Non – Refundable ทุกกรณี ยกเว้น หากผู้สมัคร สัมภาษณ์งานไม่ผ่าน 1 ครั้ง และไม่ต้องการสัมภาษณ์งานใด ๆ จากองค์กรอื่นๆ  อีก จะได้รับเงินคืนได้จำนวน 6,000บาท
-หากผู้สมัคร สัมภาษณ์งานไม่ผ่านในครั้งที่ 2 และไม่ต้องการสัมภาษณ์งานใด ๆ จากองค์กรอื่น ๆ     อีก จะได้รับเงินคืนได้จำนวน 3,000บาท)
-ในกรณีที่องค์กรที่อเมริการะบุว่าน้องสัมภาษณ์งานผ่านแล้ว และน้องๆจะต้องดำเนินการส่งเอกสารให้ทางองค์กรที่อเมริกาตรวจสอบเพื่อที่จะออกเอกสาร JOB OFFER จะไม่สามารถยกเลิกโครงการในส่วนนี้ได้

3. ค่าโครงการงวดที่เหลือ ตามโปรโมชั่น ณ ที่สมัคร เช่น ชำระค่าโครงการที่เหลือจำนวน 41,900บาท เมื่อผู้สมัครได้สมัครโปรโมชั่นในเดือนธันวาคม 2019 (ชำระภายใน 7-14 วัน ภายหลังจากได้รับการยืนยันงานเรียบร้อยแล้ว)

4. ค่าวีซ่า และ Sevis Fee ราคา 8,500- 9,000บาท
5. ค่าตั๋วเครื่องบิน 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกงาน Premium Jobs และ Super Premium Jobs

ค่าโครงการในการเลือกงาน Premium Jobs  ชำระเพิ่มเติม  3,000บาท จากปกติ 4,000บาท  

ค่าโครงการในการเลือกงาน Super Premium ชำระเพิ่มเติม 3,000บาท จากปกติ 9,000บาท 

iHappy Education

บริหารงานโดยพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิต, ศึกษา และทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศอื่น ๆ บวกกับ Life Style ที่ชอบการเดินทางและใช้ชีวิตโดยการท่องเที่ยวไปในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

Facebook Page